مرور برچسب

سازمان ملی استاندارد ایران

تعارض منافع مانع کیفیت خودروها شده است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارد.