مرور برچسب

سازمان میادین میوه و تره بار

عملکرد مالی سازمان میادین میوه و تره بار اعلام شد

جلسه شورای سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار با ارائه گزارش عملکرد مالی این سازمان و نیز گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی در خصوص مطلوب بودن عملکرد مالی این سازمان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.