مرور برچسب

سازمان نظام مهندسی ساختمان

نیمی از مهندسان عضو نظام مهندسی بیکارند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: اکنون حدود ۵۸۰ هزار مهندس در کشور داریم که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برای حدود ۱۵۰ هزار نفر آنها فرصت شغلی تعریف شده است.

برخی مهندسان نمی توانند زندگی خود را بچرخانند

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مرکزی گفت: باید به کار مهندسان در سازمان نظام مهندسی به عنوان شغل دوم نگاه کرد، چون قطعاً آنان نمی‌توانند تنها با درآمد سازمان، زندگی خود را بچرخانند.