مرور برچسب

سازمان نظام پزشکی

اجرای موفق نسخه الکترونیکی نیازمند صرف زمان است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: شرایط برای جایگزین کردن نسخه الکترونیکی به جای نسخه کاغذی وجود دارد، البته ممکن است در زیرساخت‌ها مشکلاتی وجود داشته باشد که نیازمند صرف زمان است.