مرور برچسب

سازمان نوسازی شهر تهران

زمان صدور پروانه ساخت به ۶ ماه کاهش یافت

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران بر ضرورت همراهی دفاتر توسعه محله با سازمان نوسازی به‌منظور اجرای سیاست‌های شهرداری تهران تأکید کرد و گفت: زمان صدور پروانه از ۳۶ ماه به پنج الی ۶ ماه تعدیل شد.

نقش محوری بازار تهران برای نظام

فرماندار تهران در جلسه ایمنی بازار با تأکید بر نقش محوری بازار تهران برای نظام، خواستار تهیه گزارشی از مجموع معضلات این مجموعه در حوزه ایمنی و ارائه آن به دولت برای تصمیم‌گیری‌های اساسی شد.