مرور برچسب

سازمان ورزش شهرداری تهران

اجرای طرح رمضان ورزشی در پایتخت

برنامه‌های ورزشی شهروندان پایتخت‌نشین در ماه مبارک رمضان تحت عنوان رمضان ورزشی، از سوی سازمان ورزش شهرداری تهران تشریح شد.

توسعه جشنواره محلی ورزش در دستور کار

معاون شهردار تهران با اشاره اکنون بیش از ۲۱ هزار معتاد متجاهر در تهران داریم گفت: ورزش بهترین حوزه برای توقف چرخه آسیب‌های اجتماعی است و هرچه در ورزش هزینه شود اسراف نیست و سرمایه گذاری است.