مرور برچسب

سازمان وظیفه عمومی ناجا

فراخوان مشمولان اعزامی تیر ماه سال ۱۴۰۱

سازمان وظیفه عمومی در اطلاعیه ای اعلام کرد تمامی مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه سال ۱۴۰۱ باید در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه به مراکز آموزش نیروهای مسلح حضور یابند.

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی دی ماه ۱۴۰۰

سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد تمامی مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ دی سال ۱۴۰۰ باید در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.