مرور برچسب

سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش

برخی کتاب‌های درسی کاربردی نیستند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: انتظار این است که کتاب‌های درسی کاربردی شوند اما متأسفانه امروز، برخی کتاب‌های درسی کاربردی نیستند.