مرور برچسب

سازه

سازه ای در گیلان بعد ۲ روز نصب فرو ریخت!

سازه‌‌ای که دو‌ روز پیش برای گازرسانی در ورودی ماکلوان در فومن نصب شده بود، با بارش اولین برف سقوط کرد! سازه‌‌ای که دو‌ روز پیش برای گازرسانی در ورودی ماکلوان در فومن نصب شده بود، با بارش اولین برف سقوط کرد! حدود دو‌میلیارد برای ساخت…