مرور برچسب

ساسان انصاری

واکنش تند کاپیتان پرسپولیس به کنایه های ساسان انصاری

کاپیتان پرسپولیس پاسخ کنایه‌های ساسان انصاری را داد و از وی خواست طبق اظهار نظر دیکته‌شده‌ای که برایش در نظر گرفته‌اند، سرش در کار خودش باشد.اظهارات ساسان انصاری خطاب به کمال کامیابی‌نیا کاپیتان پرسپولیس و کنایه‌ای که متوجه وی کرده بود،…