مرور برچسب

ساعت کار

عجیب ترین علت طلاق هم رقم خورد!

پرسشِ این مقاله البته با پرسش‌های معمول متفاوت است و تنها بخش کوچکی از کاربران ردیت در جایگاهی قرار داشتند که بتوانند به آن پاسخ دهند. این سبک مقاله‌ها آشنا به حساب می‌آید. مقاله‌هایی که عمدتا با طرح یک پرسشِ قابلِ تامل در شبکه‌های…