مرور برچسب

سالخوردگی جمعیت

هشدار درباره ابر بحران سالخوردگی جمعیت در کشور

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با هشدار نسبت به آنچه که «ابربحران سالخوردگی جمعیت در کشور» خواند، بر لزوم جدی گرفتن این چالش و برطرف کردن آن تاکید کرد. به گزارش ایسنا، دکتر صابر جباری در همایش بزرگداشت روز…