مرور برچسب

سالگرد

غمگین ترین سالگرد ازدواج میرسه به این زوج : مریم و رامین!

امروز سالگرد ازدواج مریم و‌ رامین می‌باشد، زوج جوانی که در حادثه ساختمان متروپل آبادان جان خود را از دست دادند. امروز سالگرد ازدواج مریم و‌ رامین می‌باشد، زوج جوانی که در حادثه ساختمان متروپل آبادان جان خود را از دست دادند. رامین…