مرور برچسب

ساماندهی

فارس من| موانع اجرای طرح ساماندهی اصناف سیار/ پیش بینی تولید گاری موتوری و کامیونت

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مدیران ایران با تشریح طرح ساماندهی اصناف سیار، گفت: در این طرح فعالیت اصناف در 3 بخش گاری دستی، گاری موتوری و کامیونت پیش بینی شده که شهرداری از صدور مجوز برای اجرای آن خودداری می کند.