مرور برچسب

سامانه شفافیت

طرح ساماندهی رمزارزها در مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد  گفت: ساماندهی رمزارزها را در مناطق آزاد طراحی کرده‌ایم و این مناطق بستر خوبی برای مدل‌سازی و پایلوت در این حوزه هستند.