مرور برچسب

سامانه هوشمند سوخت

۳۱۰۰ جایگاه سوخت به سامانه کارت سوخت متصل شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: تاکنون ۳ هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل و امکان دریافت بنزین یارانه‌ای با کارت سوخت در آنها فراهم شده است.

۳۱۰۰ جایگاه سوخت به سامانه کارت سوخت متصل شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: تاکنون ۳ هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل و امکان دریافت بنزین یارانه‌ای با کارت سوخت در آنها فراهم شده است.