مرور برچسب

سامانه واکسیناسیون

تشدید امنیت سامانه واکسیناسیون بعد از حمله‌های سایبری

بالاترین سطوح امنیتی  از  لحاظ نرم افزاری رعایت شده است و این درگاه از نظر سخت افزاری پشت فایروال‌های وزارت بهداشت قرار دارد و تمام تراکنش‌ها و تبادل اطلاعاتی که بین سامانه‌های مختلف رد و بدل می‌شوند مانتیور می‌شوند و اگر یک حمله سایبری…