مرور برچسب

سامانه 137

رفع خاموشی ۱۷۱ نقطه از بوستان های غرب تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۲ از رفع خاموشی ۱۷۱ نقطه از بوستان های فرا منطقه‌ای این محدوده غربی پایتخت خبر داد و گفت: این اقدام در کمتر از یک ماه مورد اجرا قرار گرفته است.