مرور برچسب

سامانه 1888

هوشمندی در مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد است

سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید براینکه هوشمندی در مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد است گفت:باید گلوگاه‌های فساد را بشناسیم و دراصلاح ساختارها نیز با رویکرد پیشگیرانه اقدام کنیم.