مرور برچسب

سامان صیدی

حکم اعدام خواننده رپ کرمانشاهی لغو شد

وکیل سامان صیدی، خواننده رپ در توئیتی نوشت: حکم اعدام موکلم، لغو شد. حسین سرتیپی وکیل سامان صیدی (یاسین) خواننده رپ کرمانشاهی نوشت: پرونده موکل سامان صیدی (یاسین)برای رسیدگی مجدد به ایرادات هفتگانه دیوان عالی کشور به دادستانی ارجاع…