مرور برچسب

سامر الخلیل

رستم قاسمی با بشار اسد دیدار کرد

بشار اسد و رستم قاسمی در دیدار با یکدیگر روابط تهران و دمشق به ویژه همکاری‌های اقتصادی را بررسی و بر ضرورت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور تاکید کردند.

رستم قاسمی با بشار اسد دیدار کرد

بشار اسد و رستم قاسمی در دیدار با یکدیگر روابط تهران و دمشق به ویژه همکاری‌های اقتصادی را بررسی و بر ضرورت همکاری بخش‌های دولتی و خصوص دو کشور تاکید کردند.