مرور برچسب

سامی ابوزهری

قدردان حمایت ایران از مقاومت هستیم

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) گفت: تداوم توافق آتش بس بین گروههای فلسطینی در غزه و رژیم صهیونیستی به رفتار این رژیم در میدان، بستگی دارد.

قدردان حمایت ایران از مقاومت هستیم

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) گفت: تداوم توافق آتش بس بین گروههای فلسطینی در غزه و رژیم صهیونیستی به رفتار این رژیم در میدان، بستگی دارد.