مرور برچسب

سایت تعرفه

نگاهی به تاریخچه روزنامه جام‌جم

روزنامه جام‌جم یکی از روزنامه‌های موفق‏ مشهور و سراسری است که بیشتر رویکردی اجتماعی و فرهنگی را پیش گرفته است. دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹، اولین شماره روزنامه جام‌جم در دوازده صفحه و به صاحب امتیازی صداوسیمای جمهوری