مرور برچسب

سایت های شرط بندی

نیلی افشار هنوز بازداشت نشده؛ گراننده سایت های قمار در ازمیر ترکیه مخفی شده است

پلیس بین الملل برای نیلی افشار که یکی از تبلیغ‌کنندگان و گردانندگان سایتهای شرط‌بندی محسوب می‌شود، اعلان قرمز صادر کرده اما هنوز این متهم دستگیر نشده چرا که وی در ازمیر ترکیه چنهان شده است