مرور برچسب

سایر

مقایسه عجیب تعداد تعطیلات ایران و سایر کشورها

آیا تعداد روزهای تعطیل در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؟ آیا تعداد روزهای تعطیل در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؟ تعداد روزهای تعطیل در ایران، نه‌تنها زیاد نیست، بلکه ایران جزو ۱۰ کشور جهان با کمترین تعطیلات است.…