مرور برچسب

ستاد انتخابات کشور

سیاست‌زدگی، غده سرطانی قوه مجریه شده است

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه سیاست‌زدگی، غده سرطانی قوه مجریه شده است گفت: آمایش اقتصادی کشور با انتصابات سیاسی شرایطی را ایجاد کرده که سفره مردم کوچکتر شده است.