مرور برچسب

ستاد حقوق بشر

مردم به پزشکی قانونی اعتماد کامل دارند

معاون امور بین الملل قوه قضائیه با بیان اینکه مردم به پزشکی قانونی اعتماد کامل دارند، گفت: این سازمان تنها مجموعه در حوزه تخصصی پزشکی است که مردم و حتی دستگاه‌های مسئول به آن تمکین می کنند.