مرور برچسب

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

جهانگیری به اسلامشهر می‌رود

معاون اول رئیس جمهور به منظور شرکت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بازدید از چند واحد بزرگ صنعتی به شهرستان اسلامشهر سفر می‌کند.