مرور برچسب

ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا

نگران تجربه موج جدید کرونا هستیم

فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران گفت: با شروع فصل سرما و افزایش سطح تردد‌های درون شهری نگران تجربه موج جدید کرونا هستیم.