مرور برچسب

ستاد ملی مقابله با کرونا

جزئیات تغییر ساعت طرح ترافیکی شهرداری تهران

معاون شهردار تهران درباره اقدامات لازم ترافیکی و افزایش سرویس رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی و جزئیات نحوه تغییر ساعت طرح ترافیک و تشکیل کمیته پایش و عملیات ترافیک توضیح داد.