مرور برچسب

سپاه بدر

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد

فرمانده قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس گفت: زمانی که اعلام شد برای انسجام در کار‌های اطلاعاتی، سپاه باید فعالیت‌های خود را متوقف کرده و کار را به وزارت اطلاعات محول کند، من با این کار مخالف بودم؛ برای اینکه دولت‌ها سبقه سیاسی دارند و…

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد/ دلایل مخالفت با جلال طالبانی

فرمانده وقت قرارگاه رمضان گفت: زمانی که اعلام شد برای انسجام در کار‌های اطلاعاتی، سپاه باید فعالیت‌های خود را متوقف کرده و کار را به وزارت اطلاعات محول کند، من با این کار مخالف بودم؛ برای اینکه دولت‌ها سبقه سیاسی دارند و نمی‌شود امنیت ملی…