مرور برچسب

سپاه سیدالشهدا

عملیات «والفجر ۸» کارشناسان نظامی جهان را حیرت‌زده کرد

سردار ذوالقدر با اشاره به عملیات والفجر ۸ و عبور رزمندگان اسلام از رود خروشان اروند گفت: باور انجام این عملیات برای دشمن و نظامیان سایر کشور‌ها سخت بود و این نظامیان از ما خواهش می‌کنند که نحوه انجام عملیات را برای آن‌ها بازگو کنیم.