مرور برچسب

سپیده

استخدام «طرف دعوای سپیده رشنو» در همشهری

آمر به معروف و طرف دعوای «سپیده رشنو» که در درگیری اتوبوس بی‌آرتی مورد حمایت نهادهای حاکمیتی هم قرار گرفت در موسسه همشهری تحت آموزش تدوین قرار گرفته است تا در حوزه ساخت و تدوین فیلم خبری در بخش آنلاین فعالیت کند. به نظر می‌رسد این…