مرور برچسب

سیدعباس حسینی

شرایط و نحوه حذف ضامن از تسهیلات بانکی

معاون وزیر اقتصاد گفت: مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف ضامن برای تسهیلات به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای اخذ ضامن برای افراد "واجدشرایط" است و شامل همه نمی‌شود.