مرور برچسب

سیستان_وبلوچستان_تراول

بندر پزم تیاب ، کنارک، سیستان و بلوچستان ‌ بندر پزم تیاب واقع در فاصله ۱۰ کیلوم…

بندر پزم تیاب ، کنارک، سیستان و بلوچستان ‌ بندر پزم تیاب واقع در فاصله ۱۰ کیلومتری مرکز شهر کنارک یکی از بنادر مهم جنوب ایران است که قسمتی از پروتئین کشور از آنجا تامین می‌شود.روستای پزم تیاب در منتهی الیه جنوب شرق ایران در کنار آب های…