مرور برچسب

سیستان_و_بلوچستان،

قلعه سِب ؛ سیستان و بلوچستان . که از دوران اسلامی مانده‌است. آیینه تمام نمای ا…

?????? قلعه سِب ؛ سیستان و بلوچستان . که از دوران اسلامی مانده‌است. آیینه تمام نمای این قلعه که حاکمان بعد از آنها است، از جمله ۲۷ بنای تاریخی استان است که هنوز پابرجاست.  در اوایل قرن دوازدهم هجری مرکز حکمرانی حاکم محلی به نام «ملک…