مرور برچسب

شادگان

افتتاح نمایشی برخی مدارس شادگان

اهواز - برخی مدارس در شهرستان شادگان بدون اینکه تکمیل شود، افتتاح شده اند که دانش آموزان مناطق محروم را با مشکل مواجه کرده است.