مرور برچسب

شبستر

کلیسای سهرل(هوانس) ، شبستر، ‌ کلیسای در  استان آذربایجان شرقی واقع است. این کل…

کلیسای سهرل(هوانس) ، شبستر، ‌ کلیسای در  استان آذربایجان شرقی واقع است. این کلیسا در روستای ارمنی نشین سهرول از توابع شهرستان واقع شده است. بنای کلیسا از آجر ساخته شده است. کلیسا بر روی تپه ای در مجاورت روستا بنا شده است و بنای آن به…