مرور برچسب

شبکه تلویزیونی الجزیره

جزو قدرت‌های برتر دنیا در تولید محصولات دفاعی هستیم/‌ هیچ وقت وارد بازی و توطئه شیطانی آمریکا…

امیر حاتمی گفت: ما امروزه جزو قدرت‌های برتر کشور‌های دنیا و بسیار توانمند هستیم، این در رزمایش‌های هوایی نشان داده شده است و از تهیه و نگهداری انواع و اقسام پرندههادر شرایط تحریم تا ارتقا و ارایه به نیرو‌های مسلح را در دستور کار داریم.