مرور برچسب

شبکه شاد

شاد عرصه نوین آموزش مجازی است/ شاد هیچ گاه هک نشد

مدیر عامل شبکه شاد گفت: به زودی فراخوان دریافت طرح‌های خدمات افزوده در سایت وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود تا فعالان آموزشی طرح‌های آموزشی اقتصادی خود را برای ارائه در شبکه شاد عرضه کند.

شاد عرصه نوین آموزش مجازی است/ شاد هیچ گاه هک نشد

مدیر عامل شبکه شاد گفت: به زودی فراخوان دریافت طرح‌های خدمات افزوده در سایت وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود تا فعالان آموزشی طرح‌های آموزشی اقتصادی خود را برای ارائه در شبکه شاد عرضه کند.