مرور برچسب

شجریان

آرامگاه فردوسی بزرگ ؛ توس ؛ ‌ بیــــا تا جهــــان را به بــد نسپریم به کوشش همه…

آرامگاه فردوسی بزرگ ؛ توس ؛ ‌ بیــــا تا جهــــان را به بــد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار همـــــان به، که نیکی بود یادگار ‌ ? By @houyarzahmatkesh Ferdowsi The Great Tomb , Tous , , ?…