مرور برچسب

شرایط آب و هوایی

احتمال همه‌گیری بعدی که دنیا را درگیر خواهد کرد

داده‌های جدید نشان می‌دهد که همه‌گیری بعدی ممکن است از پدیده ذوب یخچال‌های طبیعی ناشی شود. ایسنا: داده‌های جدید نشان می‌دهد که همه‌گیری بعدی ممکن است از پدیده ذوب یخچال‌های طبیعی ناشی شود.بر اساس داده‌های جدید، همه گیری بعدی ممکن است نه…