مرور برچسب

شرکت برق حرارتی

تعمیرات اساسی در ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برق

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده ۱۰۴ هزارمگاوات نیروگاه به تعمیرات اساسی خواهند رفت که تاکنون تعمیرات ۴۲ درصد از این ظرفیت انجام شده است.

۸۰ درصد قطعات نیروگاهی ساخت داخل است

مدیرکل فناوری شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار قطعه نیروگاهی داخل کشور ساخته شده است، گفت: در سال جاری ۳۶ قرارداد ساخت داخل به به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان منعقد شد.