مرور برچسب

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

ایمنی پروازها با وجود تحریم‌ها حفظ شد

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت:با وجود تحریم‌های ظالمانه، متخصصان الکترونیک هوایی با حفظ و نگهداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های ارتباطی ناوبری و پشتیبانی تجهیزات، ایمنی پروازها را تضمین کردند.