مرور برچسب

شرکت ملی نفت ایران

افتتاح مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران

مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران که امکان رصد تمامی اطلاعات مربوط به نقاط تولید نفت و گاز و کمیت و کیفیت آن و روند حرکت سیال از مبدا تا مقصد را فراهم می‌سازد، با حضور وزیر نفت افتتاح شد.

خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است

یک کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز گفت: خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاست های اصل ۴۴ و همچنین بیانیه اول و دوم رهبری انقلاب در توضیح این قانون، امکانپذیر نیست.

خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است

یک کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز گفت: خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاست های اصل ۴۴ و همچنین بیانیه اول و دوم رهبری انقلاب در توضیح این قانون، امکانپذیر نیست.