مرور برچسب

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

آیا در زمستان با بحران گاز رو به رو هستیم؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان پیشنهادی برای حل این موضوع گفت: پیشنهاد می‌شود که کارگروهی به عنوان ستاد بحران گاز در زمستان در شرکت ملی گاز و وزارت نفت تشکیل شود تا پیش از شروع فصل زمستان این موضوع مدیریت شود و زمستانی بدون مشکل…

صنعت پالایش پیشران اقتصاد کشور است

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش ضمن ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود به اهمیت این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت پالایش به عنوان پیشران اقتصادی کشور محسوب می شود.