مرور برچسب

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۴ قرار گرفته و هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار دارد.