مرور برچسب

شعرهای امیرحسین

انتشار شعرهای امیرحسین مدرس با صدای شاعر

کتاب صوتی «بانوی اعتدال بهاران» مجموعه اشعار امیرحسین مدرسی از سوی انتشارات نیستان منتشر شد. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ انتشارات نیستان کتاب صوتی «بانوی اعتدال بهاران» سروده امیرحسین مدرس را با صدای شاعر منتشر و روانه بازار…