مرور برچسب

شلوارک

علی ضیا اندام خصوصی اش را به اشتراک گذاشت!

علی ضیا، مجری صداوسیما عکسی از خود را با شلوارک در استوری اینستاگرامش منتشر کرد. علی ضیا، مجری صداوسیما عکسی از خود را با شلوارک در استوری اینستاگرامش منتشر کرده و نوشت: من بچه جنوب شدم رفت.