مرور برچسب

شناسنامه

شرایط حذف نام همسر سابق از شناسنامه

همه چیز را درباره حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق در این مطلب خواهید خواند.حذف نام همسر از شناسنامه پس از جدایی دغدغه بسیاری از افراد است. مسلماً کسی که پس از طی مراحلی دشوار به آخر خط یعنی طلاق رسیده، ترجیح می‌دهد بعد از جدایی…